ครู

พนิดา ประภาสัย
เรียนครูภาษาไทยยากไหม
คำตอบ
not yet answered
ครูพันธุ์ใหม่

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ และความตั้งใจเราหรอกครับ

ขอให้มีความขยันและความตั้งใจ ก็สามารถชนะอุปสรรค์ทั้งมวลได้แล้วครับ

ครูพันธุ์ใหม่

เมื่อวานดูรายการในโครงการของ สพฐ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การรับครูพันธุ์ใหม่

รูปแบบที่ 1 จะรับนักศึกษาในส่วนของ คณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี รับคนที่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

โดยผ่านการคัดเลือกโดยเกณฑ์ที่ ทาง สพฐ กำหนด

รูปแบบที่ 2 รับบุคคลที่จบใน สาขาวิชา ด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ที่เกรดเฉลี่ยเมื่อจบ ไม่ต่ำกว่า 3.00

เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี (4+1) โดยผ่านการคัดเลือกโดยเกณฑ์ที่ ทาง สพฐ กำหนด

+++ยังไม่ทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้ กรุณาติดตามเป็นระยะนะครับ++