Do you love me too? but i love U.

ภัทรเร
"แต่ เรา ก้อ หา กัน จน เจอ..มัน นาน แค่ ไหน ที่ คอย เทอ มา รู้ สึก ไหม ว่า ชีวิต คุ้ม ค่า เมื่อ มี ใคร สัก คน ข้าง กาย " ผม รอ..คนเดียว
คำตอบ
not yet answered

ใครก็ได้ช่วยลบข้อความพวกนี้ที นี่มันเว็ปวิชาการ ไม่ใช่มาบอกเล่าเรื่องพวกนี้ ใช้ไม่ได้เลย

มีปัญหาอะไร เจอกันได้นะ

087-919-9556 เจย์

ไม่ได้สร้างปัญหาให้ใคร ไม่ได้รบกวนใคร ไม่ได้ทำความเสื่อมเสียให้สังคมของใครนะ กรุณาอย่าก้าวก่าย

ก้อติดต่อทางเว๊ปไซว์ ให้เค้าลบให้ เผื่อคุนจะสบายใจ ...แหม่ม