lab computer nonghinwit

ครูหน่อย
การนำเสนอผลงานทางคณะกรรมการได้กำหนดหรือไม่ค่ะ ทางโรงเรียนเตรียมผลงานไว้หลายอย่าง 1. ตัดต่อวีดีโอ ช่วงที่ผอ.บรรจง มานิเทศก์ติดตามที่โรงเรียน ได้ให้งานไว้ชิ้นหนึ่ง คือ ตัดต่อวีดีโอ เรื่องคุนหมิงเมืองไทย 2. การสร้างการ์ตูน นิทานพื้นบ้าน 3. โปรแกรมช่วยสร้างต่างๆ มากมายค่ะ ...ผอ.บรรจงได้นำโปรแกรมมาฝากให้ฝึกเล่น คือโปรแกรมการสร้างแปลนบ้าน Sketchup เด็กๆ กำลังฝึกเล่นให้ทันกับการประเมินค่ะ ...อยากให้ท่าน ดร.ชัดเจน ให้ข้อคิดเห็น และกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคมด้วยค่ะ...
คำตอบ