ส่งงานกรณีศึกษาที่ 1

อาจารย์คะ สุมาลี พลแสน ส่งงานกรณีศึกษาที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ช่วยตรวจให้ด้วยนะคะ
คำตอบ