คำถาม แต่งแปลบาลี

พระอธิการชอบ อธิปญฺโญ
หาข้อหลูคำถาม แต่งแปลบาลี
คำตอบ
not yet answered
ปราชญ์ขยะ

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้าไป...ผมมีพอรู้จักกับพระสงฆ์ที่ท่านเรียนบาลีอยู่ ถ้าคุณผู้ถามสนใจก็ขอให้ตอบกลับมาก่อนนะครับ แล้วจะให้เบอร์โทรติดต่อไปอีกที