การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มีวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างไร
คำตอบ

การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องดุด้วยงว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะใด ผู้ป่วยอายุเท่าไร ระยะของมะเร็งอยู่ในระยะที่เท่าไหร่