เตาไมโครเวฟเป็นอย่างไร

ที่บ้านมีเตาอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเตาอย่างว่าหรือเปล่า
คำตอบ