ใช้เครื่องอะไรในการทดสอบการรั่วไหลคลื่นไมโครเวฟ

ต้องการทดสอบการรั่วไหลคลื่นไมโครเวฟต้องใช้เครื่องมือชนิดใดในการตรวจวัด
คำตอบ