สำนักหอสมุด วศ.อยู่ที่ไหน

อยู่ที่ถนนพระรามหก ตึกสีฟ้า อาคาร 6 ชั้น ในบริเวณกระทรวงวิทย์
คำตอบ

เดินทางมาได้ด้วยรถเมล็หลายสายเช่น สาย 8 สาย44  สายปอ.หลายสาย รถ บีทีเอส ถนนโยธี