กรมวิทย์อยู่ที่ไหน

อยู่สนามเป้า อยากไปกรมวิทย์เดินทางไปได้ยังไงคะ
คำตอบ

เดินทางแท็กซี่ประมาณ15 นาที ถ้ารถไม่ติด อยู่ตรงข้าม รพ.รามา