คิดถึงบ้านรึยัง

อยากกลับบ้านแย่แล้วใชไหม
คำตอบ

ไม่ค่ะ   ได้รับความรู้มากๆ  ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้เราเป็นอย่างดี