คณิตศาสตร์

สร้างรูปแบบกล่องหกเหลี่ยมได้หรือยังครับ
คำตอบ