การอบรม

ยากไหม เหนื่อยไหมครับ
คำตอบ

เป็นเรื่องที่ยากสำหรับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่มีผู้ช่วยที่ดี

เพราะหลานมาช่วย  สำหรับพี่คงไม่มีปัญหาเพราะเก่งอยู่แล้ว อย่างน้อยโรงเรียนพี่ก็มาอบรมสองคน  ยังมีครูีอัญชลีเป็นที่ปรึกษา