อาหารกลางวัน

วันนี้ทานข้าวกลางวันกับอะไร
คำตอบ

ข้าวมันไก่ค่ะ  อร่อยม้าก ๆ  ๆ ๆ

ครูกบ

ข้าวมันไก่

อร่อยมาก ๆ ๆ ค่ะ

โต

ผมพลอยได้ผลบุญด้วย 1 กล่อง ขอขอบพระคุณผู้นำมาวางไว้ที่โต๊ะห้องบริหารงบประมาณ (ลงคะแนนว่าอร่อยเช่นกัน)