การสุ่มตัวอย่าง

จะสอบถามตัวอย่างทำอย่างไรคับ
คำตอบ