ระยะทาง

อยากทราบระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนของครูตุลย์ครับ
คำตอบ