บรรยากาศการอบรม

การอบรมวันนี้มีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หรือไม่คะ?
คำตอบ

มีประโยชน์มากเลยค่ะเป็นการเติมเต็มสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น