ทำอย่างไรถึงหุ่นดี

ทำงัยเค้าถึงจะหุ่นดี
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
 

คำตอบ

กินผู้ชาย 5555

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
 

ตอบ