รับสอนรูบริกหรือเปล่า

คงจะเล่นรูบริกเก่ง รับสอนหรือเปล่า
คำตอบ