บรรยากาศการอบรม

เป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยไหม กลับไปจะทำเองได้ไหม
คำตอบ

กลับมาถึงบ้านต้องให้หลานสอน  ตอนนี้เริ่มทำได้บ้างแล้ว