เลขยกกำลัง

อยากทราบว่า เลขยกกำลังหมายถึงอะไรครับ
คำตอบ