มศว.บางแสน

พงศ์
บังเอิญผ่านมา อยากทราบว่า อ.อุรุวรรณ เคยเป็นศิษย์เก่า มศว.บางแสน หรือเปล่า (ขออภัยถ้าเป็นการละลาบละล้วง)
คำตอบ