โปรแกรมห้อง lab

มงคล
อยากทราบว่า ตอนนี้โรงพยาบาลเถินมีใช้โปรแกรม อยู่แล้วในห้องจ่ายยา แต่ตอนนี้ต้องการใช้ในห้อง lab ไม่ทราบว่าใช้ตรงไหนดีครับ ต้องการข้อมูลปริ๊นออกมาติดทิ้วเลือดครับ
คำตอบ