ห้องพยาบาล

แสงจันทร์ สายแสง จากโรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์
กราบเรียนคุณครู มีคำถามจะถามท่านว่ามีแบบการอย่างไรบ้างในการออกแบบห้องพยาบาลที่ดูเป็นระบบยิ่งขึ้นจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอขอบคุณอย่งยิ่ง ด้วยความเคราพอย่างสูง นางสาวแสงจันทร์ สายแสง
คำตอบ