ห้องพยาบาลของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา

กรรณิการ์ ธรรมศาสตร์
กราบเรียนคุณครูดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนกาบเชิงวิทยาที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลอยากเรียนถามว่า 1.สภาพทั่วไปของห้องพยาบาลควรเป็นอย่างไรบ้างค่ะ 2.แนวปฏิบัติในการให้บริการที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะ 3.เอกสารและร่องรอยการประเมิน ควรจัดเตรียมอะไรบ้างค่ะ ดิฉันขอความอนุเคราะห์ช่วยชี้แนะในหัวข้อคำถามดังกล่าวขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง นางสาวกรรณิการ์ ธรรมสาสตร์ และ นางสาวแสงจันทร์ สายแสง
คำตอบ
not yet answered

โรงบาลโรงเรียนเป็นยังไงครับ

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพค่ะ

หนูเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำห้องแล็ปชีววิทยา โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ขออนุญาตเรียนปรึกษาการทำแล็ปชีววิทยาซึ่งมีอยู่2แล็ปที่พวกหนูยังไม่แน่ใจว่าจะนำเสนอแล็ปไหนดี

1. ศึกษาเปรียบเทียบระบบทางเดินอาหารและอวัยวะภายในของปลาน้ำจืด-น้ำเค็ม และปลาน้ำจืดกินพืชกับปลาน้ำจืดกินสัตว์ แล้วนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเกี่ยวกับการศึกษาพันธุ์ปลาน้ำจืดและผลิตหัวอาหารสำหรับเลี้ยงปลาน้ำจืด(ปลาดุกยักษ์) โดยเป็นหัวอาหารที่ได้จากสาหร่ายสไปโรไจรา แหนแดง โครงกระดูกไก่ รำข้าว ใบกระถิน และปลายข้าว

2.อนุกรมวิธานของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งโรงเรียนของพวกหนูมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงอยู่ และเป้นพันธุ์ไม้ที่หายากดังนั้นพวกหนูจึงอยากอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไว้ต่อไปไม่ให้สูญหายไปจากป่าหลังโรงเรียน พวกหนูหวังว่าคงได้รับคำชี้แนะจากท่านนะค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

ทุกแล็ปจะนำเสนอผ่านโปรแกรมE-book (flipalbum)ค่ะ

กราบเรียน ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองพนมไพรดิฉันเตรียมการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่2ดิฉันประจำห้องพยาบาลดิฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะโรงเรียนหนูก็จะประเมินเเล้ววันที่ 6มีนาคม 2553ขอความอนุเคราะห์ช่วยชี้แนะในหัวข้อดังกล่าวขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะด้วยความเคราพอย่างสูง ด.ญขวัญชนก ยงยันต์ และด.ญ.อินทิรา จำปา