กลุ่งสาระต่างประเทศ

นางสาวพัชรี ทองปลั่ง
อยากถามท่านว่าเรื่องที่หนูกับเพื่อนได้ถามท่านเกี่ยวกับเลบอังกฤษที่ว่าจะแสดงบทบาทสมมุติหรือละครดีคะ
คำตอบ