โรงเรียนกาบเชิงวิทยา(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

นางสาว อรทัย ตาลเอี่ยม
เรื่องเเรกบทบาทสมมุติ เป็นการแสดงเกี่ยวกับช่องจอมและเขือนตาเกาว์ เรื่องที่2 เป็นละคร เกี่ยวกับช่องจอม,เขื่อนตาเกาว์และคาสิโน ดร.คิดว่าพวกหนูจะแสดงเรื่องอะไรดีคะ และถ้าแสดงควรจะแสดงที่ใหนคะ ควรจะแสดงในห้องหรืออาคารเอนกประสงค์ดีคะ
คำตอบ