ขอถามกิจกรรมที่โรงเรียนเตรียมรับการประเมิน

นิภาพร ศรีสุข
หนูอยู่ ร.ร.กาบเชิงวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ค่ะ ของถามเรื่องกิจกรรมของ กลุ่มสะระคณิตศาสตร์ว่าเหมาะสมหรือไม่ กิจกรรมมีดังนี้นะคะ -การสอนโดยใช้โปรแกรม GSP -ระบบสมการเชิงเส้น -พื้นที่ผิวและปริมาตร -โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง การปลูกอ้อยและมันสำปะหลังอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด -ร้อยเชือก -พับกระดาษ -เกม A-math -เกม 24 -ลูกคิด
คำตอบ