เรียนถามกิจกรรม

เนตรนภา
หนูเรียนอยู่ ร.ร.กาบเชิงวิทยา ขอเรียนถามเรื่องกิจกรรมที่จะประเมินว่าเหมาะสมหรือไม่ สาระภาษาไทย ใช้เกมส์ ผะหมี +ขับเสภาค่ะ
คำตอบ