เรียนถามกิจกรรมค่ะ

เนตรนภา
หนูอยู่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จะประเมินร.ร.ในผัน รุ่นที่ 2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ร.ร.มัธยม) กิจกรรม เกม a math เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
คำตอบ