ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

นางสาวอนุสรา คำปา
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เป็นนักการเมืองชาวไทยมุสลิม เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เขาเกิดในครอบครัวยากจนที่ จ.นครศรีธรรมราช มีบิดาเป็นครูมุสลิม ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่[เบญจมราชูทิศ]เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2515 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2518) และปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2525) เริ่มอาชีพนักวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2518-2529 ปัจจุบัน ดร.สุรินทร์ รับตำแหน่ง "เลขาธิการอาเซียน" ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยจะนั่งทำงานที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ โดยคนไทยคนแรกคือ แผน วรรณเมธี ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2532-2536 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เข้าสู่แวดวงการเมืองในปี พ.ศ. 2529 โดยได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกัน 7 สมัย เคยเป็นเลขานุการของนายชวน หลีกภัย ขณะที่นายชวนดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2529-2531) ต่อมาเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538 และเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 สร้างความประทับใจในระดับนานาชาติเนื่องจากใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมีปัญญาทางการเมือง ปัจจุบัน ดร.สุรินทร์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนโดยเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ประสบการณ์ทางการเมือง • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544 • เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ปี พ.ศ. 2529-2531 • ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2531-2534 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2535-2538 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2540-2544 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2538 ใน ช่วงต้นที่เข้ารับตำแหน่ง ดร.สุรินทร์ ในช่วงต้นที่เข้ารับตำแหน่ง ดร.สุรินทร์ เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการทำงานของตนเองในฐานะเลขาธิการอาเซียน ไว้อย่างน่าสนใจว่า จะผลักดันให้ประชากรอาเซียนที่มีจำนวนมากกว่า 550 ล้านคน มีความรู้สึกร่วมกันเป็น ‘เจ้าของอาเซียน’ ซึ่ง สามารถทำได้โดยการทำให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันที่ตนเองได้รับจากกรอบความร่วมมือต่างๆของอาเซียน อาทิ การซื้อข้าวของเครื่องใช้ได้ในราคาที่ถูกลง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนในฐานะที่ไทยกำลังดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน พวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ ดร.สุรินทร์ บุคลากรที่มีคุณภาพของไทยอีกหนึ่งคน ให้สามารถทำงานของท่านจนบรรลุเป้าหมาย ที่มา http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title
คำตอบ