ถาม

จริงใหมที่ว่านักศึกษาครูปี4ปีการศึกษา2552 จะมีโครงการการคัดเลือกเพื่อจะบรรจุตอนเรียนจบเลยโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน
คำตอบ
not yet answered
ครูพันธุ์ใหม่

ฟังแต่ว่าการคัดเลือก ก็น่าจะมีเกณฑ์ที่เข้มข้นอยู่นะครับ ผมว่า

เพราะก็มีคนสนใจเยอะมาก ไม่รู้เขาจะใช้เกณฑ์ ยังไง มีรูปแบบการรับแบบไหน

หรืออาจะให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คัดนักศึกษามา หรืออย่างไหร ก็ยังไม่ทราบตอนนี้

ต้องรอให้เขาประกาศ ออกมาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ....

อันนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงนะเขาว่ากันว่าระบบเส้นสายมีให้ระวังด้วยก็แล้วกัน เห็นๆอยู่ตำตาว่าคนที่มีฝีมือยังว่างงานอยู่อีกเยอะลูก ๆ หลาน ๆ เอ๋ย

ครูพันธุ์ใหม่

รายชื่อสถาบันการศึกษาฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552

+โพสต์เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2553

.....

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) แถลงผลการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 ว่าหลังจากที่คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่อนุมัติหลักเกณฑ์ทั่วไป เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ สำหรับปีการศึกษา2552-2553 จำนวน 4,000 อัตรา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จำนวน 2,000 คน และส่วนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 จำนวน 2,000 คนนั้น

ขณะนี้ได้ประกาศรายชื่อสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ที่จะคัดนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จำนวน 45 สถาบัน ได้แก่

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ม.เชียงใหม่

3.ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

5.ม.บูรพา

6.ม.ขอนแก่น

7.ม.ทักษิณ

8.ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

9.ม.มหาสารคาม

10.ม.นเรศวร

11.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี

13.มทร.สุวรรณภูมิ

14.มรภ.นครสวรรค์

15.มรภ.นครปฐม

16.มรภ.ราชนครินทร์

17. มรภ.สวนดุสิต

18.มรภ.อุบลราชธานี

19.มรภ.พระนคร

20.มรภ.มหาสารคาม

21.มรภ.สกลนคร

22.มรภ.นครศรีธรรมราช

23.มรภ.สวนสุนันทา

24.มรภ.สุราษฎร์ธานี

25.มรภ.นครราชสีมา

26.มรภ.พิบูลสงคราม

27.มรภ.ภูเก็ต

28.มรภ.อุตรดิตภ์

29.มรภ.ยะลา

30.มรภ.ร้อยเอ็ด

31.มรภ.พระนครศรีอยุธยา

32.มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

33.มรภ.กำแพงเพชร

34.มรภ.เพชรบุรี

35.มรภ.เชียงใหม่

36.ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

37.มรภ.ธนบุรี

38.มรภ.บุรีรัมย์

39.มรภ.อุดรธานี

40.มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

41.มรภ.เชียงราย

42.มรภ.เลย

43. มรภ.สงขลา

44.มรภ.จันทรเกษม และ

45.มรภ.กาญจนบุรี

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดว่าเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนอีกกลุ่มคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นั้น ทางคณะกรรมการฯจะพยายามประกาศรายชื่อสถาบันผลิตให้ได้ปลายเดือนพฤษภาคมนี้และจะเสร็จสิ้นการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภายในเดือนมิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำร่องทั้ง 2 ปีจะได้รับการประกันเรื่องการมีงานทำ โดยเมื่อจบแล้วจะได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เนื่องจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติคืนอัตราเกษียณให้แก่ศธ.แล้ว

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณานักศึกษาทุนดังกล่าว มีดังนี้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีจิตอาสา จิตวิญญาณความเป็นครู และเหมาะสมจะเป็นครู มีความยินดีและเต็มใจปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน เช่น การผูกพันเข้ารับราชการ การชดใช้ทุน ผลการเรียนในระหว่างรับทุน เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สกอ. www.mua.go.th

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มติชนออนไลน์ วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?

newsid=1272887255&grpid=&catid=04

และที่เว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม http://www.kroobannok.com/33318