ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เมื่อมีงานและผู้ติดต่อพร้อมกันจำนวนมาก๐ไม่ให้หงุดหงิดทำอย่างไรดีค่ะ
คำตอบ