จำปี พันธ์ไม้

จำปี พันธ์ไม้ คิดได้ยังไงนี่
คำตอบ
not yet answered

อยากทราบเกี่ยวกับพันธุ์ดอกจำปี