อัจฉริยะสร้างสุข

การที่จะเป็นอัจฉริยะนั้นคุณคิดว่าจะทำได้อย่างไร
คำตอบ