ขอบคุณมากที่ช่วยแนะนำ แก้ไข และการเยี่ยมชมให้กำลังใจดีจริง ๆ ครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ
คำตอบ