ยาสมุนไพรของ รพ อุบลรัตน์

ที่ รพ อุบลรัตน์ มีการผลิตและใช้สมุนไพร อะไรบ้างครับ ผอ.อภิสิทธิ์ ท่านใช้ยาสมุนไพรอะไรบ้าง เผื่อผมจะได้ขอเรียนรู้ เพิ่มเติม ขอขอบคุณ นพ วีรพัฒน์ เรื่อง ตายจากวัณโรค หากไม่ติดเชื้อเอดส์ ไม่อายุมาก ไม่ติดเหล้า ไม่มีโรคแทรกร้ายแรง ถือว่า ระบบบริการ ต้องปรับปรุง อย่าตามฝรั่งเสียทั้งหมด
คำตอบ