EWEC

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

เรียน ท่านอธิการบดีรัตนา

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ East West Economic Corridor: EWEC ระหว่างทูต CEO กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมโซฟิเทล จ.ขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมในวัน และเวลาดังกล่าว แล้วทางผมจะดำเนินจัดส่งหนังสือเชิญตามไปอีกครั้ง

ด้วยความระลึกถึง

 

คำตอบ
not yet answered
qainovt

 

กราบเรียนท่านอธิการบดี

KPRUQA ขอแจ้งเวียนข้อมูลเรื่องการสร้างแพลนเน็ต(ชุมชนบล็อก) รายละเอียดดังนี้ค่ะ
----------------------------------------------------------
 1. เริ่มต้นให้แต่ละท่านที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ศึกษาข่าวประกาศ& คู่มือการใช้คร่าวๆ ก่อนเพื่อความคุ้นเคยค่ะ
 2. ท่านอาจารย์จันทวรรณได้กรุณา upload เอกสารประกอบการใช้ GotoKnow.org version 2 ค่ะ   ลอง(คลิกขวา) เข้าไปชมก่อนเลยนะคะ     ภาพขาวดำ http://gotoknow.org/file/jantawan/Gotoknow+v2+training.pdf ภาพสี http://gotoknow.org/file/jantawan/Gotoknow_v2_color.zip
 3. คลิก "ลงทะเบียน"  เพื่อสมัครเป็นสมาชิก Gotoknow.org
 4. เข้าใช้ระบบ
 5. คลิก "แผงควบคุม"    คลิก "สร้างบล็อกใหม่"
 6. คลิก "แผงควบคุม"    คลิก "สร้างแพลนเน็ตใหม่"
 7. คลิก "แผงควบคุม"   คลิกที่ชื่อบล็อกที่เราสร้างไว้
 8. จากนั้น สังเกตข้อความเล็กๆ  [นำบล็อกเข้าแพลนเน็ต (..ชื่อแพลนเน็ตของเรา..) ]   คลิกเข้าไปในนั้นเพื่อนำบล็อกของตนเองเข้าร่วมแพลนเน็ตที่ตนเองสร้างไว้  
 9. ทีนี้หากต้องการเชิญ blog อื่นๆ เข้าร่วมแพลนเน็ตของเรา ควรทราบชื่อ blog นั้นๆ ก่อนค่ะ 
 10. ทั้งนี้เจ้าของแพลนเน็ตต้อง "เข้าใช้ระบบ" อยู่เท่านั้นจึงจะนำ blog ที่เราสนใจเข้าแพลนเน็ตของตนเองได้
 11. คลิก "ค้นหา"  เพื่อใส่ชื่อ blog ที่ต้องการนำเข้าร่วมแพลนเน็ตของเรา  เมื่อพบบล็อกนั้นแล้ว  คลิก  [นำบล็อกเข้าแพลนเน็ต(ชื่อแพลนเน็ตของเรา) ]
 12. หากนำ blog เข้าแพลนเน็ตสำเร็จ จะพบกล่อง "วงจรแพลนเน็ต"  ที่มีรายชื่อบล็อกที่เรานำเข้าไปอยู่ในแพลนเน็ต  พร้อมกันนั้นเมื่อคลิกเข้าชม "แพลนเน็ต" ของเราจะปรากฏ "บันทึกที่ถูกรวบรวมล่าสุด" จาก blog ต่างๆ เหล่านั้นค่ะ
 13. หากต้องการเพิ่ม blog เข้าแพลนเน็ตก็ย้อนกลับไปทำข้อ 8-12 ค่ะ    

สำหรับวงจรแพลนเน็ต  We Lover KPRU2 มี blog ของท่านคณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเกือบทั้งหมดนะคะ

ขอเรียนเชิญ "เข้าใช้ระบบ"  และเลือกนำ blog เหล่านี้ เข้าไปไว้ในแพลนเน็ตของแต่ละท่านนะคะ เพื่อประสิทธิภาพของการใช้งาน blog ใน KPRU ค่ะ

 

ทีมงาน KPRUQA

KPRU President

ทรงพระเจริญ 

๙.........๙.........๙

 

 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท แห่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ สำหรับคำเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ East West Economic Corridor: EWEC ระหว่างทูต CEO กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO  ค่ะ

 

ขอแสดงความนับถือ

รัตนา รักการ