แนะนำตัว

กมลทิพย์(piw)
สวัสดีค่ะ ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันนางสาวกมลทิพย์ ชูสวัสดิ์ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)ค่ะ อยากทราบว่าหลักเกณฑ์ในการประเมินของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ชีวิทยา)มีอะไรบ้างค่ะแล้วจะต้องเน้นเรื่องอะไรบ้าง และต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการประเมิน ขอบคุณค่ะ
คำตอบ