การประเมินโรงเรียนในฝัน

อนุสรณ์ ผาอินทร์แปลงวิทยา
สวัสดี ดร.ชัดเจนครับผมอยากทราบว่าหลักเกณฑ์ในการประเมินโรงเรียนในฝันต้องประเมินทางด้านใดบ้างครับ
คำตอบ