การใช้ gsp

สันติ(piw)
สวัสดีครับในการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมgspจะมีแนวทางอย่างไรเรื่องการคาดคะเนความสูงของเสาธง
คำตอบ