ขอรบกวนเรียนถามอาจารย์ค่ะ

วัชราภรณ์ ลูกศิษย์รหัส45 ม.พายัพ
อาจารย์คะ หนูอยากรบกวนถามอาจารย์ว่า ในกรณีที่คนไทยซึ่งไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ(ประเทศจีน) แล้วถูกคนจีนฆ่าตายในประเทศจีน ทางโน้นเขามีหนังสือมาถึงญาติของผู้ตายว่าจะดำเนินการทางคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายจีน ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในชั้นสอบสวน และจะชดใช้ทางแพ่งให้กับญาติของผู้ตายเป็นเงินประมาณ 1แสนบาท เช่นนี้ ญาติของผู้ตายจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ ในความเข้าใจของหนู คือ ญาติคงต้องติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศที่ส่งหนังสือติดต่อมา ซึ่งหนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ และหากว่าญาติของผู้ตายต้องการค่าสินไหมทดแทนมากกว่าจำนวนที่ทางประเทศจีนเสนอมา จะพอมีทางที่จะเรียกร้องจากประเทศจีนได้ไหมคะ และในการดำเนินการต่างๆทั้งในเรื่องการติดต่อขอรับเงิน หรือการต่อรอง ต่อสู้ ญาติผู้ตายจำเป็นต้องตั้งทนายความหรือไม่คะ หนูจึงขออาจารย์แหววได้โปรดชี้แนะหนูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ วัชราภรณ์
คำตอบ

ไปหารือกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเลยนะคะ

เขามีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะคะ

"ทางโน้น" คือใครคะ

การตั้งทนายความไปดูแลคดี ก็ทำ ก็ดี ถ้ามีเงินพอที่จะทำได้ แต่คงยุ่งยากทีเดียวในเรื่องของภาษา

การเรียกร้องค่าเสียหายทางศาลจีนย่อมทำได้โดยหลักการ การคำนวณความเสียหายนั้นจะเป็นสิ่งที่ศาลจีนน่าจะรับพิจารณานะคะ ตอบโดยหลักกฎหมาย กฎหมายไทยจีนในเรื่องละเมิดก็มีหลักการอันเดียวกัน

แต่ยุ่งยากตามสมควรนะคะ