การนำเสนอเกมคณิตศาสตร์

สุธาสินี ไชยแสน
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุธาสินี ไชยแสน ครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อยากขอความกรุณาท่านในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอเกมคณิตศาสตร์ ในการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน ว่าจะต้องนำเสนอในลักษณะอย่างไร และควรจัดในห้องเฉพาะ หรือจัดในลานบูรณาการ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ