คณิตศาสตร์

สันติ (piw)
สวัสดีครับผมอยากทราบว่าโครงการโรงเรียนในฝันหมวดคณิตศาสตร์ควรจัดหรือเตรียมการอย่างไรในการทดสอบเพื่อให้พร้อมในการตรวจ ผมเป็นหัวหน้านักเรียนประจำหมวดคณิต ผมรองปรึกษากับเพื่อนและน้องๆแล้วแต่ยังไม่มีข้อสรุปจึงเขียนมาเพือขอคำแนะนำขอบคุณครับ
คำตอบ