ตกแต่งบล๊อก

อยากทราบวิธีการตกแต่งบล๊อกด้วยโค้ด CSS จึงอยากจะรบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
คำตอบ