ไม่เห็นบันทึกเรื่องของคุณในบันทึกของอาจารย์ชลเลย

ถ้าเข้าเรียน กรุณาแสดงตนกับ อ.ชลนะคะ เห็นงานในบล็อกแล้ว แต่ยังไม่เห็นงานที่แนะนำให้ทำ จะทำไหมคะ
คำตอบ