ดูจิตยังไง?

ดูจิตยังไง? จะสอบถามได้จากไหนบ้าง?
คำตอบ
not yet answered
พันธกุมภา

การ "ดูจิต" เป็นการรักตัวเองขั้นต้นๆ

การดูจิตเป็นการเจริญสติ เจริญวิปัสสนา
เป็นการฝึกรู้สึกตัว ไม่ให้ใจ เผลอ หลง เพ่ง ยึด
"ดู" ในภาษาไทย คือ "มอง" ดูในภาษาอังกฤษ คือ "ทำ"

เมื่อเราจับ "ดู" สองตัวมาเจอกัน "มอง" กับ "ทำ"
เป็นคำพ้องเสียงไปในตัวดั่งว่า
"มองธรรม"
ดูจิต จึงเป็นการ "มองเห็นธรรม" ไปในตัว
ไม่ต้องไปวัด ไปทำบุญ ตักบาตร แต่ได้ธรรมจากใจด้วยการดูจิต

การดูจิต คือ รู้กายและใจทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง
เราสามารถดูจิตได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเราจะทำงาน เดินทาง กินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ

ดูจิต ไม่ใช่ ทำจิต
ดูจิต เพียง รู้กาย รู้ใจ ไม่ใช่ ทำกาย ทำใจ บังคับกาย บังคับใจ
เพียงดูว่า กาย เป็นอย่างไร ก็ "รู้" ใจ เป็นอย่างไร ก็ "รู้"

"รู้" โดยไม่ใช้สมองคิด ไม่ปรุงแต่ง
"รู้" โดยไม่กด ไม่เพ่ง ไม่จ้อง ไม่ประคอง ไม่หนี
"รู้" โดยใจที่เป็นกลาง วางเฉย
"รู้" แล้วปล่อยวาง ไม่ยึดติด
"รู้" แล้วเห็นการเกิด ดับ เห็นไตรลักษณ์ เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และควบคุมไม่ได้ของกายและใจ นี่แหละมองเห็นธรรม.....

ที่ผมเขียนมา ก็เขียนเล่นๆ เราจะได้ "ดูจิตซื่อๆสบายๆ"
ทำเล่นๆ ไม่เครียดเกินไป ทำไปเรื่อยๆ
ทำแบบไม่ทำ ปฏิบัติเหมือนไม่ปฏิบัติ

วันไหนที่ใจเราเปลี่ยน วันนั้นเราจึงรู้สึกด้วยตัวเอง...

SAO5

จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย

ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์

จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค

ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็นนิโรธ

----หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ---