สวัสดีค่ะอาจารย์

งานอาจารย์ค้นหายากจังค่ะ
คำตอบ
not yet answered

อยากรู้จักจังว่าอาจารย์ออกข้อสอบแบบไหน

คงอยากน่าดูขนาดแบบทดสอบยังทำไม่ได้เลย

ข้อ 4 และข้อ 5 นะครับ

ถึง ชาตรี

จากข้อ 4 และ ข้อ 5 วิธีการใช้ PB เหมือนใบงาน

และเเอกสารประกบอการสอน หรือดูจาก web http://www.nbcc.ac.th/teacher/tiwakorn/

ได้ครับ

ทิวากร