lab คณิตศาสตร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

นางสาวพรสวรรค์ ตะติสิน
กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉัน นางสาวพรสวรรค์ ตะติสิน มีเรื่องอยากจะให้ท่านช่วยแนะนำกับพวกดิฉันเรื่องโจทย์ โดยพวกดิฉันจะใช้กราฟเบื้องต้นในการบูรณาการใส่กลับแผนที่ในอำเภอหนองหินจึงอยากจะขอความคิดเห็นจากท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ว่าควรจะต้องทำเป็นการหาพื้นที่ที่ติดกันหรือการหาระยะทางของหมู่บ้านในอำเภอหนองหินว่าจะเอาเรื่องไหนดี ถึงจะสมกลับนักเรียนโรงเรียนในฝัน ขอขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ
not yet answered

คุณครู ชัดเจน ไทยเเท้ คุณครูชัดเจน จะมาตรวจโรงเรียนบ้านระมาดค้อ วันที่ 31 ใข่ไหมครับ

ผมดีใจ เป็นที่สุด ที่คุณครู จะมาตรวจ โรงเรียนพวกเรา