lab คณิตศาสตร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

นางสาวอุบลรัตน์ ใสเกลี้ยม
กราบเรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันนางสาวอุบลรัตน์ ใสเกลี้ยม มีเรื่องที่จะถามท่านว่า เมื่อวานพวกดิฉันได้นำเสนอเรื่องกราฟเบื้องต้นโดยการจำลองแผนที่ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพวกดิฉันมีการนำเสนอ คือ ใช้วิธีพี่สอนน้อง ดิฉันจึงอยากทราบว่าเมื่อถึงวันที่ประเมินจริง พวกดิฉันจะใช้วิธีนี้ได้หรือไม่ และหากไม่ได้พวกดิฉันควรจะนำเสนออย่างไร
คำตอบ